“Konsonant” by Jörg Piringer

Screen capture of "Konsonant" by Jörg Piringer. Grey and red letters float across a dark screen. Text: "E E E E E E E E E / H H H H H H H H"
Open “Konsonant” by Jörg Piringer